Spotkanie z libańskimi biznesmenami

Dnia 23 kwietnia 2012 Chargé d’Affaires a.i. Pan Youssef Jabre odbył w siedzibie Ambasady zebranie z delegacją biznesmenów libańskich i przedyskutował z nią sposoby zintensyfikowania wymiany handlowej między Libanem a Polską.

W skład delegacji wchodzili Pan Charles Arbid, prezes Libańskiego Stowarzyszenia Licencji Jakości oraz Pan Shafik Thabit, prezes Zarządu Telewizji „Soumeriyya”.

Zebrani omówili program wizyty delegacji w Polsce, dużo uwagi poświęcając sprawom inwestycji ze względu na to, że polskie władze starają się obecnie umocnić stosunki gospodarcze ze światem arabskim i szukają możliwości inwestowania w krajach arabskich. Zebrani omówili również charakter i poziom stosunków dwustronnych między Libanem a Polską we wszystkich dziedzinach, w szczególności wymiany handlowej.

Warto wspomnieć, że wizytę libańskiej delegacji w Polsce w dniach od 23 do 25 kwietnia 2012 zorganizowała Polska Ambasada w Bejrucie i przygotowała dla niej bogaty program spotkań z przedstawicielami różnych ministerstw.