Wizy

Pobierz WNIOSEK WIZOWY

Obywatele Polski mogą w celach turystycznych otrzymać wizę do Libanu na przejściach granicznych. Jest to wiza jednokrotnego wjazdu na okres jednego miesiąca z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy. Paszport musi być ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela. Konieczna jest potwierdzona rezerwacja w hotelu lub zaproszenie z Libanu z dokładnym adresem osoby zapraszającej wraz z kopią jej libańskiego dokumentu tożsamości.

Dokumenty konieczne do uzyskania wizy do Libanu
w naszej Ambasadzie:

1) Wiza turystyczna
1. Paszport ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela.
2. Wypełniony wniosek wizowy w języku angielskim (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami). Szczegóły wyjazdu powinny być wyraźnie wymienione. Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu wniosku.
Dla nieletnich: wniosek o wizę musi być podpisany i złożony przez obojga rodziców wraz z oryginalnym aktem urodzenia dziecka do wglądu. W innym przypadku, wymagane jest notarialnie potwierdzone pozwolenie rodziców na wyjazd dziecka.
3. Jedno zdjęcie kolorowe do wniosku.
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub nauce.
5. Zaproszenie z Libanu zawierające szczegóły pobytu w Libanie (daty przylotu i wylotu, cel wyjazdu osoby zaproszonej, dokładny adres i numer telefonu osoby zapraszającej wraz z kopią jej libańskiego dokumentu tożsamości) lub potwierdzona rezerwacja w hotelu w Libanie.
6. Bilet powrotny (jeśli to możliwe).

2) Wiza biznesowa
1. Paszport ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela.
2. Wypełniony wniosek wizowy w języku angielskim (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami). Szczegóły wyjazdu powinny być wyraźnie wymienione. Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu wniosku.
3. Jedno zdjęcie kolorowe do wniosku.
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu.
5. Zaświadczenie o rejestracji spółki w rejestrze działalności gospodarczej (KRS lub REGON).
6. Zaproszenie od partnera z Libanu z oryginalną pieczątką firmową i podpisem osoby uprawnionej zawierające szczegóły pobytu w Libanie (miejsce zakwaterowania, daty przylotu i wylotu, cel wyjazdu osoby zaproszonej) lub potwierdzona rezerwacja w hotelu w Libanie.
7. List intencyjny skierowany do naszej Ambasady z firmy delegującej swojego pracownika do Libanu, z prośbą o wydanie mu wizy (zawierający szczegóły wyjazdu, dane delegowanych osób, nazwę partnera w Libanie oraz informację o pokrywającym koszty podróży).
8. Bilet powrotny (jeśli to możliwe).

3) Wiza w innym celu (studia, odwiedziny, staż, itp.)
1. Paszport ważny przynajmniej pół roku, bez stempli wjazdowych do Izraela.
2. Wypełniony wniosek wizowy w języku angielskim (czytelnie, najlepiej drukowanymi literami). Szczegóły wyjazdu powinny być wyraźnie wymienione. Prosimy nie zapomnieć o podpisaniu wniosku.
Dla nieletnich: wniosek o wizę musi być podpisany i złożony przez obojga rodziców wraz z oryginalnym aktem urodzenia dziecka do wglądu. W innym przypadku, wymagane jest notarialnie potwierdzone pozwolenie rodziców na wyjazd dziecka.
3. Jedno zdjęcie kolorowe do wniosku.
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub o nauce.
5. Zaproszenie z Libanu z dokładnym adresem osoby zapraszającej (wraz z kopią jej libańskiego dokumentu tożsamości), instytucji zapraszającej lub potwierdzona rezerwacja w hotelu bądź też akademiku.
6. Jeśli celem podróży jest nauka w Libanie: dokument ze szkoły lub uczelni potwierdzające przyjęcie na studia.
7. List intencyjny skierowany do naszej Ambasady z prośbą o wydanie wizy, zawierający szczegóły pobytu (miejsce zakwaterowania, daty przylotu i wylotu, cel wyjazdu oraz informację o pokrywającym koszty podróży).
8. Bilet powrotny (jeśli to możliwe).

Zasady przyjmowania wniosków wizowych

1) Przyjmowanie wniosków wizowych w naszej Ambasadzie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-12:30.
2) Wszystkie dokumenty powinny być w języku angielskim.
3) Dokumenty można przesłać pocztą kurierską (np. UPS, DHL, TNT, itp.) lub listem poleconym z kopertą zwrotną. Ambasada nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki zwrotnej przez kuriera lub pocztę.
4) Płatność (wyłącznie w dolarach US) dokonywana jest w Ambasadzie przy składaniu wniosku wizowego. Opłatę można przesłać również wraz z dokumentami.
Opłaty wizowe:
Wiza jednokrotnego wjazdu – 88 USD
Wiza dwukrotnego wjazdu – 125 USD
Wiza wielokrotnego wjazdu – 175 USD

Pobierz WNIOSEK WIZOWY

(Aktualizacja: 22 września 2022)