Następna Misja Dyplomatyczna J.E. Ambasadora Massoud’a Maalouf’a

Drodzy polscy przyjaciele!
Szanowni Państwo!

  Jak wymaga tego praca dyplomaty, po około czteroletnim pobycie w Waszym pięknym kraju jestem zmuszony do opuszczenia Polski w celu objęcia nowego stanowiska w Ambasadzie Libanu w Ottawie.

  Z tej okazji pragnę zapewnić wszystkich razem i każdego z osobna o swej wielkiej radości, że miałem okazję poznać Was osobiście, wspólnie działać na rzecz umocnienia stosunków między Libanem a Polską i razem zastanawiać się nad sposobami poszerzenia stosunków między naszymi krajami. Jestem bardzo rad, że mogę podać do wiadomości, iż obroty handlowe między Libanem a Polską w ostatnich kilku latach wzrosły o 30%, a stosunki polityczne wyraźnie się umocniły i pogłębiły, czego wyrazem była wymiana wizyt oficjalnych na najwyższym szczeblu. Szczególnie jesteśmy wdzięczni Polsce za to, że wsparła Liban po izraelskiej agresji w lipcu 2006 roku, udzielając naszemu krajowi pomocy humanitarnej oraz zwiększając udział polskich żołnierzy w Tymczasowych Siłach Pokojowych Narodów Zjednoczonych UNIFIL, jak też uczestnicząc w Konferencji Sztokholmskiej poświęconej odbudowie Libanu. Władze Libanu i naród libański wielce sobie cenią tę pomoc i są za nią bardzo wdzięczne, ja także nigdy o niej nie zapomnę.

  Chciałem pożegnać się z Państwem osobiście, ale okoliczności sprawiły, że musiałem przyspieszyć swój wyjazd. Bądźcie jednak pewni, że wyjeżdżam z Waszego gościnnego kraju z jak najlepszymi wspomnieniami. Pragnę podziękować poszczególnym osobom a też stowarzyszeniom, organizacjom i władzom za współpracę i pomoc, z jaką się spotkałem. Wszystko to sprawiło, że mój pobyt w Polsce był owocny, pożyteczny i przyjemny.

  Życzę wszystkim Państwu sukcesów w pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a całej Polsce – dobrobytu i dalszego rozwoju.

  Jeśli ktoś zechce się ze mną skontaktować, będzie mógł to zrobić pod moim nowym adresem:

Ambassador Massoud Maalouf
Embassy of Lebanon
640 Lyon St. Ottawa KIS 3Z5
e-mail: massoudmaalouf@hotmail.com
tel. 613 2365825
fax 613 2321609