Oświadczenie Jego Ekscelencji Prezesa Rady Ministrów Republiki Libańskiej Pana Fuada Siniory


 Republika Libanu
Urząd Rady Ministrów

Oświadczenie
Jego Ekscelencji Prezesa Rady Ministrów Republiki Libańskiej
Pana Fuada Siniory
28 Maj 2007

  W niedziele 20 maja bojówki Fatah Al- Islam zaatakowały posterunki wojskowe w Trypolisie, brutalnie zabijając 32 żołnierzy, których większość nie pełniła w tym czasie służby. Śledztwo pokazało i dowodzą tego również zeznania kilku podejrzanych, że Fatah Al- Islam stał za zamachami bombowymi w autobusach, 13 lutego w miejscowości Ajn Alaq, w których zginęli niewinni cywile. Jest również odpowiedzialny za liczne rozboje i kradzieże. Ostatnie starcia zbiegły się w czasie z trzema zamachami bombowymi, które miały miejsce w zeszłym tygodniu w Bejrucie. Początkowe śledztwo prowadzi do Fatah al Islam.

  To nie jest wojna między Libanem a Palestyńczykami, lecz jest to wojna, która została wzniecona zarówno przeciw Libańczykom, jak i Palestyńczykom. Walczymy z ekstremistycznym ugrupowaniem zwanym Fatah Al Islam, w którego szeregach znajdują się terroryści różnych narodowości, a którzy przeniknęli bezprawnie do Libanu. Zgromadzili się oni w obozie Nahr Al- Bared, wykorzystując go jako bazę dla swoich operacji. Zawładnęli nim wbrew woli jego mieszkańców. Społeczność palestyńska, która wielokrotnie żądała opuszczenia przez nich obozu, stała się w rzeczywistości ich zakładnikiem. Zarówno libański jak i palestyński naród jest ofiarą ataków i ideologii tego agresywnego ugrupowania, którego cele i ambicje nie mają żadnego związku z islamem i Palestyną.

  Władze Palestyńskie i reszta ugrupowań palestyńskich otwarcie potępiły Fatah Al- Islam zapewniając, że nie ma on żadnych związków z organizacjami palestyńskimi działającymi w Palestynie. Ugrupowania palestyńskie odcięły się publicznie od tej terrorystycznej organizacji i od samego początku potępiały atak na armię libańską, a także zaofiarowały swą pomoc w zakończeniu tego kryzysu.

  Liga Państw Arabskich i Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych wydały oświadczenia wspierające w zdecydowanym tonie wysiłki rządu libańskiego, a także precyzyjnie określające organizację, z którą walczy Liban, jako organizację terrorystyczną, niemającą żadnego związku z islamem i sprawą palestyńską.

  W celu uniknięcia dalszej eskalacji konfliktu i przemocy wezwaliśmy Fatah Al Islam, dzięki pomocy lokalnych ugrupowań palestyńskich, do poddania się i stanięcia przed prawomocnym sądem.

  Rząd libański zapewnia o swoim oddaniu dla słusznej sprawy palestyńskiej i solidaryzuje się z narodem palestyńskim. Rząd ten od momentu jego utworzenia, włożył wiele wysiłku w poprawę poziomu życia uchodźców palestyńskich zamieszkujących obozy na terenie Libanu. Wiele uczynił, aby zdobyć dla swojego planu poprawy warunków życia w obozach poparcie społeczności międzynarodowej. Niestety Fatah Al- Islam stara się zniweczyć te działania poprzez destabilizację sytuacji i wywoływanie kryzysu w obozach.

  Mając na uwadze sytuację ludności cywilnej w obozie Nahr Al- Bared, podjęliśmy odpowiednie kroki, mające na celu wstrzymanie ognia, i umożliwienie cywilom opuszczenie obozu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nie dopuścić do niepotrzebnych ofiar Jednakże trzeba pamiętać, że bojówki Fatah Al- Islam otwierają ogień z regionów zamieszkanych przez cywilów, a ich snajperzy mierzą do tych, którzy próbują opuścić obóz. Oczywiste jest, więc, że ich celem jest użycie cywilów jako żywych tarczy – jest to czyn niezgodny z jakimikolwiek zasadami moralnymi i podstawowymi, międzynarodowymi prawami człowieka.

  Wedle naszych źródeł a także Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim UNURWA, zdecydowania większość mieszkańców zdołała opuścić obóz i służby rządowe przeznaczyły wszystkie swoje zasoby ludzkie i materialne, by zapewnić pomoc uciekinierom, którzy przenieśli się do innych obozów lub na tereny sąsiadujące z Nahr Al- Bared. Staramy się także wysyłać pomoc humanitarną dla tych, którzy wciąż przebywają w obozie.

  Społeczność międzynarodowa jest dzisiaj zobowiązana, bardziej niż kiedykolwiek, wziąć na siebie odpowiedzialność za los uchodźców palestyńskich i ich obozy i wypełnić swoje zobowiązania. Jednocześnie chcemy wyrazić naszą wdzięczność za pomoc humanitarną, która wysyłana jest, aby złagodzić trudne dla cywilów skutki kryzysu.

  Walczymy z terrorystami by bronić Libanu, a także pokoju i bezpieczeństwa wszystkich jego mieszkańców: Libańczyków, Palestyńczyków i innych. Żaden kraj na świecie nie pozwoliłby u siebie na ataki na własne wojsko i obywateli, które to ataki nie można nazwać inaczej jak barbarzyńskimi. Zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z obcymi grupami zbrojnymi, które bezprawnie przeniknęły do kraju. Libański rząd i armia robią wszystko co w ich mocy, aby położyć kres tym zagrożeniom w sposób zdecydowany, aczkolwiek ostrożny. W przeciwnym razie skutki będą bardzo niebezpieczne dla Libanu i całego regionu, jako, że Liban stanie się terenem działania terrorystów i ludzi łamiących prawo z całego świata. Liban odrzuca i potępia terroryzm i nie będzie go tolerował na swoim terytorium pod żadnym względem.

  Libańska armia ciesząca się poparciem wszystkich grup społeczeństwa libańskiego jest jedyną stroną mającą prawo używać siły, jako ostatecznego środka obrony bezpieczeństwa i spokoju obywateli. Liban nie będzie ziemią bezprawia i bezkarności. W ciągu 40 lat Liban wiele ucierpiał z powodu niezdecydowania, pobłażliwości i obcych interwencji. Będziemy niezłomni i zapewniamy, że Liban pozostanie krajem wolnym, suwerennym i praworządnym, gdzie obywatele są bezpieczni i chronieni literą prawa. Liban zawsze był wierny zasadom demokracji, wolności, tolerancji, otwartości i pokojowego współżycia. Pozostaniemy wierni tej spuściźnie.

  28 Maja, 2007

—->English ver.