Opłaty konsularne

 

 


RODZAJ USŁUGI


Płatność w  $US

 

AKTY  NOTARIALNE

Pełnomocnictwo ogólne (dla jednej osoby) lub legalizacja pełnomocnictwa ogólnego

50

Pełnomocnictwo szczególne (dla jednej osoby) lub legalizacja pełnomocnictwa szczególnego

25

Zaświadczenie o niekaralności, umorzenie długów, itp.

100

Poręczenia, gwarancje i inne zobowiązania

50

Sprawozdawcze dokumenty (powiadomienia, ustalenia…)

30

Kontrakty, w tym umowy o usługach związanych z rejestracją nieruchomości

50

Rozporządzenie na wypadek śmierci

50

Korekta akt (np. zmiany dat)

30

Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego

30

Dokumenty dotyczące skarg i reklamacji

50

Legalizacja dokumentów podpisanych przez tłumacza przysięgłego

10

DOKUMENTY URZĘDOWE

Wydawanie lub odnowienie paszportu libańskiego na okres 1 roku

40

na okres 5 lat

200

Wydawanie lub odnowienie dokumentu podróży na okres jednego roku

40

Wydawanie lub odnowienie palestyńskiego dokumentu podróży na okres 3 lat

120

na okres 5 lat

200

Wydawanie lub odnowienie dokumentu podróży dla marynarzy na okres 3 miesięcy

40

WIZA jednokrotnego wjazdu

35

dwukrotnego wjazdu

50

wielokrotnego wjazdu

70

 

 

 

DOKUMENTY HANDLOWE

Legalizacja świadectwa pochodzenia na jedną fakturę

10

na więcej niż jedną fakturę

20

Legalizacja dokumentu handlowego

75

Legalizacja dokumentu dotyczącego rejestracji lub statusu działalności gospodarczej

75

Legalizacja faktury

4%0 od wartości  faktury w $US

 

 

 

AKTA OSOBOWE

Wykaz libańskich akt urzędowych

Gratis

Wydawanie decyzji w sprawie akt urzędowych

50

Legalizacja dokumentu urzędowego wydanego przez polskie władze (niezwiązanego z libańskimi aktami urzędowymi)

15

Korekta danych (imię, nazwisko, data urodzenia lub wyznania)

25

Wniosek o libańskie obywatelstwo w skutek zawarcia związku małżeńskiego

20

Zrzeczenie się libańskiego obywatelstwa

350

 

 

PRZEWOZY MORSKIE

Dokumenty i zaświadczenia związane z transportem morskim

30

Pozwolenie na tymczasowe wciąganie flagi libańskiej na maszt statku

200

Potwierdzenie listy cywilnych pasażerów podróżujących do Libanu

10

 

 

INNE FORMALNOŚCI

Legalizacja podpisu

10

Zaświadczenie o pobycie stałym

10

Wydawanie lub legalizacja świadectwa o niekaralności

10

Dokumenty związane z rozporządzeniem na wypadek śmierci

50

Rejestr transportu ciała

Gratis

Oświadczenie dotyczące transportu mebli lub samochodu

30

Tłumaczenie (za stronę)

20

Legalizacja tłumaczenia (za stronę)

10

Kopia zgodna z oryginalnym dokumentem, aktem notarialnym lub pełnomocnictwem

10

Legalizacja faktur dotyczących świadczeń zdrowotnych emerytów, pracowników administracji publicznej i ich rodzin mieszkających za granicą

Gratis